Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » КАК ДА ПУБЛИКУВАМ В БЮЛЕТИНА НА ДРУЖЕСТВОТО?

КАК ДА ПУБЛИКУВАМ В БЮЛЕТИНА НА ДРУЖЕСТВОТО?

cropped-bps-50.png

Електронен информационен бюлетин на ДПБ

Адресът ни в интернет е:

http://PSYCHOLOGICAL.wordpress.com

В Бюлетина на ДПБ безплатно се публикуват само обяви, актуални новини, покани за научни и професионални срещи и други документи предоставени от членове на ДПБ – регистрирани психолози вписани в актуалното за годината издание на Публичния регистър на психолозите в България

Всички други публикации от други източници се заплащат в седмицата преди публикуването им. Таксата за една публикация с продължителност на експозицията в Бюлетина на ДПБ от една седмица е 30 лв.

За контакти и предложения за публикации:

office@psychology-bg.org

От създаването си в края на септември 2001година до сега  Информационният бюлетин на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) е привлекал вниманието на повече от 1 милион посетители и читатели. Информацията в бюлетина се обновява ежеседмично от д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ и се архивира в базата-данни на ДПБ. Пишете ни, ако искате да предоставите информация, която да включим в следващата седмична редакция на този бюлетин.

Работни езици: български, english, русский 

Picture1

http://www.psychology-bg.org


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: