Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » МЕДИЙНА ПРОГРАМА/ПРЕС-ЦЕНТЪР НА ДПБ – БЪЛГАРСКИ ПСИХОЛОЗИ В МЕДИИТЕ

МЕДИЙНА ПРОГРАМА/ПРЕС-ЦЕНТЪР НА ДПБ – БЪЛГАРСКИ ПСИХОЛОЗИ В МЕДИИТЕ

brand_stars

Информационният Бюлетин, Медийната програма и Прес-центъра на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) сътрудничат на професионалната общност, медиите и обществеността в представянето на постиженията, възможностите и позициите на психологията като наука и на психолозите като отговорни професионалисти и граждани.

Психолозите винаги могат да предложат на медиите и широката общественост своя уникална позиция по всички теми в обществения дискурс – от грижата за развитието на децата и образователната система, през подобряването на работната среда и социално-психологическия климат в бизнес организациите и проблемите на психичното здраве, до разбирането на „странните“ пазарни и социално-политически процеси и феномени, и ангажирането на обществото с опазването на природата, засягащи цялото общество. Например, по подобен начин: (БНР “Христо Ботев”, Нашият ден – Практично, 01.07.2014) или (БНР “Нощен хоризонт”, Среща с д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ, 24.04.2018)

Информационният бюлетин, Медийната програма и Прес-центърът на ДПБ:

  • предоставят на медиите безплатни контакти с водещи психолози и психологически практики;
  • отразяват и архивират в интернет-страниците на ДПБ медийното присъствие на психологията и психолозите в пресата, в електронните медии и интернет-изданията;
  • поддържат достъпен за членовете на ДПБ контактен списък от медии и журналисти за съобщения, участия, интервюта и публикации от страна на психолозите;
  • използват потенциала на социалните медии и интернет-мрежи (напр., Facebook) за привличане на вниманието и подкрепата на обществеността.

Ако сте редовен член на ДПБ, вписан в актуалния Публичен регистър на психолозите в България,  изпратете ни кратко съобщение как и по какви теми имате готовност да сътрудничите на Информационния бюлетин, Медийната програма и Прес-центъра на ДПБ в работата им с за информиране на професионалната общност, медиите, журналистите и агенциите за връзки с обществеността:

office@psychology-bg.org

Молим да  ни изпращате информация с линкове към записи и публикации на ваши участия в медиите и други интересни резултати от работата си, за да ги представим на колегите и обществеността в официалния интернет-сайт и Фейсбук страницата на ДПБ.

picture1

http://www.psychology-bg.org


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: