Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ “НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ, 2018-2019”: ДПБ на 50!

ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ “НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ, 2018-2019”: ДПБ на 50!

ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2018-2019
„НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ”

Уважаеми колеги,
На 5 май 2019 година Дружеството на психолозите в Република България (ДПБ) ще отбележи 50-та годишнина от своето основаване на тази дата още през 1969 година. По този повод председателят на Управителния съвет на ДПБ, д-р Пламен Димитров и организационният екип от колеги – психолози и студенти по психология от Младежката секция на ДПБ, канят всички български психолози, докторанти и редовни студенти по психология, както и приятелите на психологията като наука и професионална практика от близки до нея научни и професионални общности да вземат активно участие в една нова инициатива, която нарекохме

ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ

„НОВИ ИДЕИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И ПРОФЕСИЯ, 2018 – 2019”


В периода от 5 май 2018 до 5 май 2019 г., използвайки богатите възможности на интернет и социалните мрежи, българските психолози и представители на други близки научни и професионални области (психотерапия, психиатрия, невронауки, педагогика, социална работа, развитие на човешкия капитал и организациите и др.) ще имат възможност да представят свои авторски текстове (научни доклади, съобщения, постери), интерактивни презентации, аудио- и видео-записи, и да участват активно в открити колегиални дискусии по всеки публикуван в интернет-платформата на конференцията материал.

Всички публикувани в интернет авторски материали ще бъдат събрани и издадени в електронен (PDF) формат „Сборник от материали на Виртуалната конференция по психология, 2018-2019”(PDF формат с регистриран ISBN 978-619-90786-1-7), а най-одобряваните от участниците в колегиалните дискусии и полемики авторски материали ще бъдат предложени за включване в юбилейните броеве на Българско списание по психология, 2019 (бр. 1-4), посветени на 50-та годишнина от учредяването на Дружеството на психолозите в Република България.

Очакваме материали от всички тематични области на научно-изследователска и научни-приложна дейност в съвременната психология.

Регламентът за участие във Виртуалната конференция по психология „Нови идеи и добри практики в психологията като наука и професия, 2018-2019” е изключително опростен, за да се поощри широкото участие на професионалната общност в инициативата:

1. Желаещите да публикуват свои авторски материали (научни доклади, научни съобщения, постери, интерактивни презентации, аудио- и видео-записи и др.), изпращат своите предложения по е-поща на адрес info@psychology-bg.org в периода от 5 май 2018 г. до 4 април 2019 г. Няма ограничение за броя на представените от един автор или съ-авторски колектив публикации. Работните езици са български, руски и английски. Авторите посочват своите имена, научни знания и степени, местоработата и принадлежността си към организации и проекти, телефон и е-поща за връзка с тях. Вижте примерно представяне на материали в интернет пространството на конференцията.

2. Таксата за участие с един материал е 40 лева и се внася по банков път по сметката на Дружеството на психолозите в Република България: ОББ АД – София, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG75UBBS88881000117062 (Основание за плащане: VCP2018, Име и фамилия на вносителя). Внасянето на таксата е предварително условие за публикуване на всеки един предложен за публикуване материал в интернет-платформата на Виртуалната конференция по психология, 2018-2019, в рамките на 10 дни след получаване на плащането. Внеслите такса участие автори получават и лично копие от Сборника с материали от конференцията „Нови идеи и добри практики в психологията като наука и професия, 2018-2019”, София, ISBN 978-619-90786-1-7). Членовете на Дружеството на психолозите в Република България (редовни и асоциирани) с внесен членски внос за 2018 г., ползват 25% отстъпка от таксата за участие. Студентите по психология, които са членове на Младежката секция на ДПБ участват безплатно!

3. Всички читатели имат свободен достъп до всички публикуваните в интернет-платформата на конференцията авторски материали и могат да публикуват под тях безплатно своите отговорни и подписани (с име и фамилия коментари), и да участват в колегиалните дискусии по всеки публикуван материал. Анонимни и враждебни коментари няма да бъдат допускани от модераторите на интернет-платформата на конференцията.

4. Съдържанието, оригиналността, обемът, качеството и техническото оформление на представените за публикуване материали са изключителна отговорност на техните автори. Публикуваните авторски материали не отразяват официалните позиции на ръководството на Дружеството на психолозите в Република България и екипа от администратори на интернет-платформата на конференцията. Материалите се публикуват без съдържателна редакция от страна на администраторите на интернет-платформата на конференцията и затова е нужно авторите им самостоятелно да се погрижат добре за съдържателното и техническото им оформяне преди представянето им за публикуване. Текстовете се изпращат в MSWord формат, а интерактивните презентации в MSPowerPoint, аудио- и видео-записите в .AVI и .MP3 формат. Администраторите на интернет-платформата си запазват правото да водят кореспонденция с авторите преди публикуването на материала им за прецизиране на оформянето му.

5. Интернет-платформата на Виртуалната конференция по психология „Нови идеи и добри практики в психологията като наука и професия, 2018-2019” се актуализира ежеседмично от екип от администратори на платформата в периода от 5 май 2018 до 5 май 2019 година, а всеки от участниците с авторски материал(и) в конференцията получава достъп до интернет-базиран архив на всички коментари и дискусии по представените от автора материали.

6. Новини и съобщения за хода на събитията в работата на конференцията се публикуват в Бюлетина, страниците на ДПБ във Фейсбук и имейл форума на Дружеството на психолозите в Република БългарияBGPsychologyForum. Конференцията поддържа и специализирана отворена за широката публика и участниците в конференцията Фейсбук страница на адрес:

https://www.facebook.com/groups/vcp2018/

За допълнителна информация, регистрация за участие и изпращане на материали за публикуване, изпратете имейл на адрес: info@psychology-bg.org 

Ако желаете да се включите като доброволец в екипа за администрация и обслужване на интернет-платформата на конференцията или да станете спонсор или рекламодател в конференцията, моля свържете се  с нас по е-поща: office@psychology-bg.org

Очакваме Вашето активно и отговорно участие в работата на конференцията!

На добър час!

Моля, споделете тази покана със своите колеги, партньори и приятели в социалните мрежи. Официалния линк към интернет платформата на конференцията VCP 2018 е https://vcp2018.wordpress.com/

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПРБ, инициатор на конференцията

BPS Logo

%d bloggers like this: