Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » СОФИЯ,6-12.VIII.2018 г. – ЛЯТНА ШКОЛА НА ДПБ НА ТЕМА: “ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО-СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ ЕФЕКТИВНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ”

СОФИЯ,6-12.VIII.2018 г. – ЛЯТНА ШКОЛА НА ДПБ НА ТЕМА: “ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО-СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ ЕФЕКТИВНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ”

ДРУЖЕСТВОTO НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ДПБ)

в рамките на Програмата си за продължаващо професионално развитие – 2018

организира

ЛЯТНА ШКОЛА – СОФИЯ, 6-12.VIII.2018 година

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО-СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ ЕФЕКТИВНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИНДИВИДИ, ГРУПИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТИ

Therapy-Session

В ДВЕ МАЛКИ ТРЕНИНГ ГРУПИ ЗА ИНТЕНЗИВЕН САМОАНАЛИЗ, КОЛЕГИАЛНА ИНТЕРВИЗИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ
с водещ:
д-р Пламен Димитров

Дружество на психолозите в България

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) организира от 6 до 12 август 2018 г., в гр. София, ЛЯТНА ШКОЛА в две малки тренинг групи за интензивен самоанализ, колегиална интервизия, рехабилитация и усъвършенстване на уменията за психологическа помощ. Работата на групите е част от програмата на ДПБ “Продължаващо професионално развитие” – 2018 г., осъществява се по програма и материали акредитирани от Американската психологическа асоциация и носи сертификация със 100 CPD кредитни точки за продължаващо професионално развитие.

 Регистрацията за участие приключва на 30 юли 2018 година

Броят на местата за участие в една група по програмата са ограничени до 10. Предвижда се създаването само на две групи участници в Лятната школа: встъпително ниво (студенти по психология, магистърско ниво и млади колеги с професионален стаж под 3 години) и ниво за напреднали колеги със стаж над 3 години.

Всички редовни членове на ДПБ, регистрирани психолози с актуализирано членство за 2018 година, вписани в регистъра на ДПБ – 2018, ползват 10% отстъпка от таксата за участие. Студентите по психология, членове на Младежката секция на ДПБ, ползват 40% отстъпка от таксата за участие.

При възможност в програмата на Лятната школа – София, 2018 г. ще могат да вземат участие и дипломирани психолози, които са в процес на подготовка на кандидатурата си за вписване в Публичния регистър на психолозите в България и представители на други помагащи професии – лекари-психиатри, психотерапевти (не-психолози); клинични социални работници, организационни консултанти, тренинг, коучинг и HR специалисти, педагози. Таксата участие за тези кандидати е 600 лв. с включено ДДС.

Цели и работни задачи на школата:
Основната цел на програма “Продължаващо професионално развитие” на Дружеството на психолозите в България е да предоставя актуална информация, знания и компетенции за психолозите, работещи във всички сфери на професионалната практика и намиращи се в различни етапи на своята кариера и следдипломна квалификация. Работната задача на интензивните практически уъркшопи включени в програмата на Лятната школа за самоанализ, колегиална интервизия, рехабилитация и усъвършенстване на уменията за психологическа помощ, София, 6-12 август 2018 година е да допринесе за професионалната квалификация, автентичното професионално израстване и успешната кариера на участниците с акцент върху качеството и ефективността на професионалната им практика в областта на психологическата помощ на индивиди, групи, организации и общности.

Методология и форми на работа:
В програмата се използват материали, експертен опит и методическа супервизия от водещи професионални организации, с които Дружеството на психолозите в България има трайни партньорски отношения – Международната асоциация по приложна психология, Американската психологическа асоциация и ComPsych, Inc. – световен лидер в реализацията на интегрирани корпоративни програми за психологическа и психосоциална помощ и подкрепа в организационна и комунална среда.

Основен водещ на програмата е д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите, с 34-годишен практически опит в психологичното и организационното консултиране (екзистенциално-системен подход).

Работата на Лятната школа протича като интензивна последователност от групови срещи през целия период от 6 до 12 август 2018 г. (45 уъркшопа с обща продължителност 45 часа) в две паралелни малки група (до 10 участника) за интроспективно-интерактивен диалог, автодиагностика на компетенциите, колегиална интервизия и обмен на знания, собствен опит и добри професионални практики в психологическата помощ и подкрепа за индивиди, групи, организации и общности.

Предвиденият в програмата методологически акцент е върху екзистенциално-системния, процесуален подход към ефективната психологическа помощ и подкрепа за индивиди, групи, организации и общности.

Предвидени са и възможности за индивидуални консултации и междугрупова интервизия по професионални проблеми и конкретни казуси на участниците в програмата. Представянето на теоретично съдържание в рамките на срещите е сведено до 10-15% от времето. Участниците получават в електронен формат библиотека от материали (книги, статии и др.) за самостоятелна работа след участието си в Лятната школа и запазват връзката си в постоянна онлайн група за колегиална интервизия след приключване на участието си в Лятната школа.
Всички успешно приключили участието си в програмата на Лятната школа получават сертификат, който носи 100 CPD (continuous professional development) точки по международните стандарти за продължаващо професионално развитие в областта на консултативната психология.

Такса за участие: Пълната такса за участие в 45-часовата програма на школата е 600 лв. с вкл. ДДС.

Таксата се внася предварително по банков път след писмено потвърждение за регистрацията на кандидатите за участие. Не е предвидена възможност за участие само в отделни сесии на Лятната школа. Отстъпка от 10% ползват само членовете на Дружеството на психолозите в България с внесен членски внос за 2018 г. Отстъпката за студенти по психология (40%) важи само за членове на Младежката секция на ДПБ. В таксата не са включени разходи за хотел, транспорт и храна, които се осигуряват автономно от всеки от участниците. Всеки участник получава пълен пакет материали, закуски, кафе/чай и вода, куверт за заключителното сертификационно тържество и специален сувенир от Лятната школа –  2018 г.

Регистрация за участие само след лично телефонно събеседване преди 30.07.2018 тел. 0888 429 730.

Подробна информация за тематично съдържание на програмата на Лятната школа и за условията за участие можете да свалите ОТТУК.

%d bloggers like this: