Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » АКРЕДИТИРАНИ ОТ МОН ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – 2017/2018

АКРЕДИТИРАНИ ОТ МОН ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – 2017/2018

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България(ДПБ)! Колеги, приятели и партньори!

Имам приятното задължение да представя на вниманието ви Каталог с 19 акредитирани от МОН тренинг програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (директори, учители, педагогически съветници и др.), разработени и осъществявани в Центъра за регионално развитие (ЦРР) с прякото участие на екип от членове на Дружеството на психолозите в България.

Програмите в каталога са одобрени и публикувани от МОН. Ще съм ви признателен да ги споделите с всички училища, педагози, педагогически съветници и училищни психолози, с които работите и които познавате на територията на страната. Моля, окуражете ги да се запознаят с програмите и да се регистрират за участие в тези от тях, които отговарят най-пълно на квалификационните им потребности.

Оттук можете да свалите и Заявката за участие в програмите описани в Каталога. В края на обучението по конкретната тема всеки участник получава удостоверение  за допълнително обучение по чл. 48, ал. 1, т.1. от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За още по-подробна информация, свържете се г-жа Антоанета Конова, Център за регионално развитие ООД
град София, п.к. 1618 ул. “Казбек” 41 А, партер,   тел./факс 955-93-90, моб. тел. 0889078614

Благодаря за времето и вниманието ви към тази важна за развитието на кадрите в образованието у нас възможност.

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

%d bloggers like this: