Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » ТЪРСЯ КОМПЕТЕНТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ ОТ ПСИХОЛОГ/ПСИХОТЕРАПЕВТ – НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИ

ТЪРСЯ КОМПЕТЕНТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ ОТ ПСИХОЛОГ/ПСИХОТЕРАПЕВТ – НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИ

globe.jpg

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА НАСОЧВАНЕ

macromedia_generator

Ако търсите услугите на професионален психолог или психотерапевт, свържете се с нас сега:

Уважаеми дами и господа,

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) е най-голямата професионална асоциация на психолозите в нашата страна. Тя обединява голям брой висококвалифицирани психолози с регистрирана професионална практика, които работят във всички сфери на психологията като наука и професия, и предоставят своите услуги  както на отделни хора от различни възрастови групи, така  и на техните общности – семейства, работни групи, съседски общности, учебни заведения, фирми, административни и неправителствени организации. От 2005 година ДПБ е национално представителен член за България в Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA.EU), чиито професионални стандарти във всички области на психологическите изследвания и практики следва.

Една от основните задачи на нашата организация е да осигурява бърз достъп на всички български граждани, семейства и организации от всички сектори на обществения живот до качествени и доказали ефективността си психологически решения и до специалистите, които предоставят съответстващи на стандартите ни за добра професионална практика и вашите потребности услуги в областта на:

  • психологичното консултиране, психотерапията, психосоциалната рехабилитация и превенция;
  • обучението и квалификацията във всички сектори;
  • психодиагностиката, психологическото оценяване и психологическото тестиране;
  • психосоциалното и организационно-психологическото обслужване на работни екипи, проекти и организации;
  • научно-приложните психологическите изследвания и експертизи;
  • комплексното психосоциално обслужване и програмите за превенция, кризисна интервенция, оценка на риска и въздействието и др.

Още от началото на 2007 година в рамките на Програмата “Професионални психологически услуги” в Дружеството на психолозите в България функционира НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УСЛУГИ.

Нейната конкретна задача е да реализира бързо и с гарантирано качество първична психологическа преценка и насочване (направление) към специалист(и) и широк спектър психологически услуги в горепосочените области и/или според потребностите, установени в резултат на първичната преценка. Всички направления са към утвърдени специалисти и практики, регистрирани в Публичния регистър на психолозите (администриран от Дружеството на психолозите в България – ДПБ) и Публичния регистър на психотерапевтите (администриран от Българска асоциация по психотерапия – БАП).

Ако искате да се запишете за среща за първична психологическа преценка и насочване към специалист(и), моля свържете сега се с нас:

В офиса на дружеството в София (24/7),тел.: 0888 42 9730  е-поща: office@psychology-bg.org

Срещите за първична психологическа преценка и насочване (направление) към специалист(и) траят от 1 до 2 сесии по 50 минути.Конфиденциалността на срещите е гарантирана.

Дружеството на психолозите в България има мрежа от регионални клонове в Бургас, Варна, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София-Западна България. Обадете се на горепосочените телефони, за да бъдете насочени за първична преценка към квалифициран психолог в регионалната мрежа на Дружеството на психолозите. В Публичния регистър на психолозите са вписани колеги от повече от 35 населени места в страната.

Срещи без предварително записан час не се провеждат! Моля, позвънете предварително!

Ако не установите веднага контакт, моля да ни изпратете SMS как можем да се свържем обратно с вас.

Цената на една сесия за първична преценка и насочване/направление към квалифициран специалист, вписан в Публичния регистър на психолозите и/или Публичния регистър на психотерапевтите в България е 50 лева.

Молим колегите, вписани в актуалния Публичен регистър на психолозите в България и актуалния Регистър на психотерапевтите на БАП , които имат нужната квалификация и готовност да сътрудничат на Националната служба за насочване към професионални психологически услуги да се свържат с нас за включване в актуалния списък на осъществяващите първична преценка и насочване специалисти.

Изпратете ни своя професионален код от Публичния регистър на психолозите както и актуални телефон и е-поща. 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ, КОИТО ВЕЧЕ ГО НАПРАВИХА! 

apples

През 2018 година ще бъдат проведени две тридневни сесии на програмата за подготовка на координатори и доброволци към Националната служба за насочване към професионални психологически услуги. Моля, следете тази страница за актуална информация за условията за участие.

*  * *

Дружеството на психолозите в България е национален представителен член на Европейската федерация на психологическите асоциации (www.EFPA.eu), Световния съюз на психолозите (IUPsyS) и Международната асоциация по приложна психология (IAAP).  Дружеството администрира Публичния регистър на психолозите в Република България

Picture3

Дружество на психолозите в България (ДПБ)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: