Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДПБ ПРЕЗ 2017 г. и СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДПБ ПРЕЗ 2017 г. и СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

Годишното общо събрание на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), проведено на 3 февруари 2018 г., обсъди и прие Отчетния доклад на Управителния съвет на ДПБ за дейността и финансовото състояние на ДПБ през 2017 г. и упълномощи Управителния съвет (УС) на ДПБ да разработи и публикува План за дейност и развитие на ДПБ през 2018 г. на основата на приетите от Общото събрание Стратегически цели – 2018 г.

СВАЛЕТЕ ОТТУК: ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД – 2017 г.

СВАЛЕТЕ ОТТУК: СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 г. BPS Annual Plan 2018

BPS Logo

В момента съдържанието на страницата се актуализира.

Моля, посетете ни отново след 28.05.2018!

 www.psychology-bg.org

%d bloggers like this: