Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home »

ВАШЕТО ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2018 година

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Synapse-specific plasticity governs the identity of overlapping memory traces
  Each memory is stored in a specific population of neurons called engram cells. When a memory is linked with another to generate an associative memory, two memory traces overlap. At the same time, individual memories maintain their own identities. Using two overlapping fear memories in mice, researchers show that synapse-specific plasticity guarantees both st […]
 • One step closer to finding a cure for brain diseases
  Researchers have identified a mechanism for signaling brain nerve cells through excitatory synaptic binding proteins. The finding provides important clues to understanding the principles of synaptic nerve transmission and thus can be used to analyze the fundamental causes of brain diseases and treat them.
 • Headers may cause balance issues
  Soccer players who head the ball may be more likely to experience short-term balance problems, suggesting that repetitive head impacts could have the potential to cause subtle neurological deficits not previously known, according to a preliminary study.
 • Antioxidant benefits of sleep
  Scientists found that short-sleeping fruit fly mutants shared the common defect of sensitivity to acute oxidative stress, and thus that sleep supports antioxidant processes.
 • Machine learning helps to predict the treatment outcomes of schizophrenia
  Researchers have used artificial intelligence to help identify patients suffering from schizophrenia and to ascertain if they would respond to treatment.
Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България (ДПБ)!
Колеги, приятели и партньори – психолози! Скъпи нови кандидати за редовно членство в ДПБ и студенти по психология, кандидатстващи за асоциирани членове на Младежката секция на ДПБ!
 
До Празника на психолога – 4 Април 2018 г. ще бъде актуализиран членския състав на дружеството и Публичния регистър на психолозите  в Република България.  Учтиво каним досегашните членове на ДПБ да актуализират членството си с внасяне на членския си внос за 2018 г. до 30 март 2018 г. 
 
Можете да направите това по банков път на сметка на:
„Дружество на психолозите в Република България”
ОББ (бивша СИБАНК АД)
IBAN: BG78BUIB98881056656904  BIC: BUIBBGSF
Основание за плащане: членски внос – 2018 г. (Име и фамилия на вносителя).
 
Съгласно Устава на ДПБ и решенията на Общото събрание на ДПБ, членският внос за 2018 година е 40 лева /20 лв за асоциираните членове на ДПБ – студенти по психология, както и за пенсионираните и неработещи колеги. В членския внос се включва пълен абонамент за броевете на Българско списание по психология за съответната година.
 1. Имената на редовните членове на Дружеството на психолозите се вписват в Публичния регистър на психолозите в България – 2018 година до 2 април 2018 г. Това е и срокът за връчване на актуалните сертификати за членство и вписване в Публичния регистър на психолозите в Република България.
 2. Приемът на НОВИ ЧЛЕНОВЕ на Дружеството на психолозите в България става целогодишно с попълване на Заявлението-декларация, приложени тук. Към него се прилагат сканирани и всички дипломи и сертификати за образование, квалификация и специализация в областта на психологията.
 3. Студентите по психология, които желаят да се присъединят към Младежката секция на Дружеството на психолозите в България, могат да го направят без да попълват заявление, а по е-поща като следват опростена процедура – Вижте повече оттук.
 4. Подробна информация за членството в ДПБ – в страницата на ДПБ (рубрика ЧЛЕНСТВО): https://bpspublic.wordpress.com/bpsmembership/
 5. За възстановяване на членството в ДПБ след прекъсване от 1 или повече години се изпращат до 30.03.2018 г. всички документи по т.2. и се внася членския внос за целия период на едностранното прекъсването на членството. След 2 април 2018 г. няма да е възможно да се актуализира и възстановява прекъснато членство, защото Публичния регистър на психолозите в България – 2018 година ще е вече публикуван.
 6. Досегашни, по-рано приети членове на ДПБ, които не са актуализирали или възстановили членството си в ДПБ до 30.03.2018 г., няма да могат да ползват правата си на членове в програмния и организационния живот на ДПБ, включително да гласуват на Общото събрание на членовете на ДПБ или да кандидатстват като нови членове.
Дружеството на психолозите в България има задачата да защитава интересите на своите членове, да подпомага тяхното кариерно израстване, да ги информира, да организира събития в научната и професионалната общност. За своевременна осведоменост следете ежедневните публикации за нови събития, проекти и инициативи на членовете на ДПБ в Бюлетина, Форума и Фейсбук-страницата на Дружеството на психолозите в България. Техните адреси са дадени в подписа в края на това съобщение.
 
Специална признателност към колегите, които вече внесоха своевременно членския си внос за 2018 г.!
 
С уважение,
от името на Управителния съвет на ДПБ, д-р Пламен Димитров, председател
office@psychologybg.org   www.psychologybg.org

Dr Plamen Dimitrov’s 2017/Message Ref.No.6569 President ot The Bulgarian Psychological Society (BPS)
Tel.: +35928510999 or +359888429730 pldimitrov@hotmail.com
Official BPS e-mail:
office@psychology-bg.org |
BPS Portal to Websites:
http://www.psychology-bg.org |
BPS Newsletter
https://psychological.wordpress.com |
BPS Journal & Blog
http://BJoP.wordpress.com  | http://BPS.Blog.bg |
BPS Forum
http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |
BPS Facebook:
https://www.facebook.com/BGPsychologists
%d bloggers like this: