Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home »

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДПБ – 3 февруари 2018 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Synapse-specific plasticity governs the identity of overlapping memory traces
  Each memory is stored in a specific population of neurons called engram cells. When a memory is linked with another to generate an associative memory, two memory traces overlap. At the same time, individual memories maintain their own identities. Using two overlapping fear memories in mice, researchers show that synapse-specific plasticity guarantees both st […]
 • One step closer to finding a cure for brain diseases
  Researchers have identified a mechanism for signaling brain nerve cells through excitatory synaptic binding proteins. The finding provides important clues to understanding the principles of synaptic nerve transmission and thus can be used to analyze the fundamental causes of brain diseases and treat them.
 • Headers may cause balance issues
  Soccer players who head the ball may be more likely to experience short-term balance problems, suggesting that repetitive head impacts could have the potential to cause subtle neurological deficits not previously known, according to a preliminary study.
 • Antioxidant benefits of sleep
  Scientists found that short-sleeping fruit fly mutants shared the common defect of sensitivity to acute oxidative stress, and thus that sleep supports antioxidant processes.
 • Machine learning helps to predict the treatment outcomes of schizophrenia
  Researchers have used artificial intelligence to help identify patients suffering from schizophrenia and to ascertain if they would respond to treatment.

Picture3

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 3 февруари (събота) 2018 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

 1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството на психолозите в България през 2017 година.
 2. Обсъждане и приемане на план за дейността на Дружеството на психолозите в България за 2018 година.
 3. Обсъждане и приемане на промени в състава на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България.
 4. Обсъждане и приемане на промени в състава на Редакционната колегия на Българско списание по психология.
 5. Разни

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 3 февруари 2018 г., 09.45 часа.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие

e-поща: office@psychologybg.org и тел. 0888429730

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата, Бюлетина и имейл-форума на Дружеството на психолозите в България на 21 ноември 2017 година:

http://www.psychology-bg.org

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България

Изтеглете документа в PDF формат BPS-GA-2017-Agenda!

%d bloggers like this: