Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2019

Home »

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДПБ – 3 февруари 2018 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

НАЙ-ЧЕТЕНО:

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Joint hypermobility related to anxiety, also in animals
  Researchers report the first evidence in a non-human species, the domestic dog, of a relation between joint hypermobility and excitability: dogs with more joint mobility and flexibility tend to have more anxiety problems.
 • 'Goldilocks' neurons promote REM sleep
  It has been a mystery why REM sleep, or dream sleep, increases when the room temperature is 'just right'. Neuroscientists show that melanin-concentrating hormone neurons within the hypothalamus increase REM sleep when the need for body temperature defense is minimized, such as when sleeping in a warm and comfortable room temperature. These data hav […]
 • Afraid of food? The answer may be in the basal forebrain
  A brain circuit in the mouse basal forebrain that is involved in perceiving the outside world, connects with and overrides feeding behaviors regulated by the hypothalamus.
 • Biology of leptin, the hunger hormone, revealed
  New research offers insight into leptin, a hormone that plays a key role in appetite, overeating, and obesity. The findings advance knowledge about leptin and weight gain, and also suggest a potential strategy for developing future weight-loss treatments, they said.
 • Antidepressants can reduce empathy for those in pain
  Depression is a disorder that often comes along with strong impairments of social functioning. Until recently, researchers assumed that acute episodes of depression also impair empathy, an essential skill for successful social interactions and understanding others. Novel insights show that antidepressant treatment can lead to impaired empathy regarding perce […]

Picture3

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 3 февруари (събота) 2018 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

 1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството на психолозите в България през 2017 година.
 2. Обсъждане и приемане на план за дейността на Дружеството на психолозите в България за 2018 година.
 3. Обсъждане и приемане на промени в състава на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България.
 4. Обсъждане и приемане на промени в състава на Редакционната колегия на Българско списание по психология.
 5. Разни

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 3 февруари 2018 г., 09.45 часа.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие

e-поща: office@psychologybg.org и тел. 0888429730

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата, Бюлетина и имейл-форума на Дружеството на психолозите в България на 21 ноември 2017 година:

http://www.psychology-bg.org

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България

Изтеглете документа в PDF формат BPS-GA-2017-Agenda!

%d bloggers like this: