Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home »

ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ НАБИРА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ДОБРОВОЛЦИ ЗА 7 СВОИ ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГРАМИ

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Synapse-specific plasticity governs the identity of overlapping memory traces
  Each memory is stored in a specific population of neurons called engram cells. When a memory is linked with another to generate an associative memory, two memory traces overlap. At the same time, individual memories maintain their own identities. Using two overlapping fear memories in mice, researchers show that synapse-specific plasticity guarantees both st […]
 • One step closer to finding a cure for brain diseases
  Researchers have identified a mechanism for signaling brain nerve cells through excitatory synaptic binding proteins. The finding provides important clues to understanding the principles of synaptic nerve transmission and thus can be used to analyze the fundamental causes of brain diseases and treat them.
 • Headers may cause balance issues
  Soccer players who head the ball may be more likely to experience short-term balance problems, suggesting that repetitive head impacts could have the potential to cause subtle neurological deficits not previously known, according to a preliminary study.
 • Antioxidant benefits of sleep
  Scientists found that short-sleeping fruit fly mutants shared the common defect of sensitivity to acute oxidative stress, and thus that sleep supports antioxidant processes.
 • Machine learning helps to predict the treatment outcomes of schizophrenia
  Researchers have used artificial intelligence to help identify patients suffering from schizophrenia and to ascertain if they would respond to treatment.

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България!

Колеги, приятели и партньори!

Дружеството на психолозите в България набира висококвалифицирани доброволци – консултиращи психолози, психотерапевти и психиатри за 7 свои дългосрочни програми.

Кандидатите следва да имат висока професионална квалификация, минимум 3 години професионална практика в областта на психологичното консултиране, психотерапията и психиатричните грижи, да са вписани през последните две години в Публичните регистри на Дружеството на психолозите в България и/или Българска асоциация по психотерапия и Българска психиатрична асоциация.

Освен това се очаква те да имат готовност да работят като доброволци не по-малко от 100 часа годишно и да участват в програмите както като професионалисти, така и като администратори/координатори/супервизори на програмни екипи. В хода на реализацията на програмите екипите изготвят постоянно предложения за набиране на средства за програмите чрез дарителски кампании и проекти към финансиращи програми и институции. Доброволците вземат участие и в застъпническите кампании за популяризиране на програмите и осигуряване на институционална, медийна и обществена подкрепа на функционирането им.

Всички кандидати преминават интензивно въвеждащо обучение преди реално включване в работата на програмите.

Дългосрочните програми, в които може да се участва като доброволец на Дружеството на психолозите в България включват:

1. Професионална мрежа за психологическа помощ на жертви на престъпления – функционира от 2003 година  https://psychological.wordpress.com/2015/09/16/cvc/

2. Национална служба за насочване към професионални психологически услуги – функционира от 2007 година  https://psychological.wordpress.com/psychologicalservices/

3. Секция “Кризисни интервенции” – функционира от 2005 година  https://bpsmembers.wordpress.com/projects/bps-ci-teams/

4. Консултативен център “Училище без насилие” – функционира от 2008 година https://bpspublic.wordpress.com/bps-activity/anti-bullying/

5. Младежка служба за онлайн консултиране “eFriends”- функционира от 2006 година

http://psihologia.net/forum/viewtopic.php?p=8502&sid=4f5ea6112859abc9a8c2b371f81ead1a

6. Медиен център на ДПБ – функционира от 2011 година  https://bpsmembers.wordpress.com/4u/bps-media-program/

7. Информационна система на ДПБ – функционира от 2002 година. https://bpsmembers.wordpress.com/4u/network/

Колегите желаещи да се включат като доброволци в една или повече от програмите могат да ни изпратят по е-поща кратко мотивационно писмо, актуална професионална автобиография и информация за това, в кои дни от седмицата биха могли да сътрудничат на избраните от тях програми.

Срок за кандидатстване: 3 март 2017 година. С всички кандидати се провеждат индивидуални конфиденциални събеседвания.

Моля, споделете тази информация с други свои колеги, за които тя може да представлява интерес и възможност.

Благодаря за отделеното време и внимание към това съобщение!

Пламен

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ
Dr Plamen Dimitrov’s 2017/Message Ref.No.0907
Registered Psychologist BGRP-0184; Registered HRD&OD Consultant
ComPsych Inc USA Licensed Clinical Guidance Expert & EAP Provider
President ot The Bulgarian Psychological Society (BPS)
Tel.: +35928510999 or +359888429730 pldimitrov@hotmail.com
Official BPS e-mail: office@psychology-bg.org |
BPS Portal to Websites: http://www.psychology-bg.org |
BPS Newsletter https://psychological.wordpress.com |
BPS Journal & Blog http://BJoP.wordpress.com  | http://BPS.Blog.bg |
BPS Forum http://groups.yahoo.com/group/BGPsychologyForum |
BPS Skype: plamendimitrov_bps  | Plamen’s Skype: pldimitrov360
BPS Facebook: https://www.facebook.com/BGPsychologists
Plamen in OrgDyne Training & Consulting, LLC, USA
Plamen in Weekend Labs for Authentic Leaders – 2017
Follow Plamen @ FACEBOOK   @ TWITTER    @ LinkedIn

%d bloggers like this: