Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2017

Home »

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ – 17 ДЕКЕМВРИ 2016

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Imaging technique shows progress Alzheimer's disease
  Using ‘Raman’ optical technology, scientists can now produce images of brain tissue that is affected by Alzheimer’s disease. The images include the surrounding areas, already showing changes.
 • Do birdsong and human speech share biological roots?
  Do songbirds and humans have common biological hardwiring that shapes how they produce and perceive sounds? Scientists who study birdsong have been intrigued for some time by the possibility that human speech and music may be rooted in biological processes shared across a variety of animals. Now, research provides new evidence to support this idea.
 • New mechanisms found of cell death in neurodegenerative disorders
  New mechanisms of cell death have now been discovered, which may be involved in debilitating neurodegenerative disorders, such as Alzheimer's disease and Parkinson's disease, report scientists.
 • High-intensity exercise boosts memory, new research suggests
  The health advantages of high-intensity exercise are widely known but new research points to another major benefit: better memory. The findings could have implications for an aging population which is grappling with the growing problem of catastrophic diseases such as dementia and Alzheimer's.
 • Smart people have better connected brains
  Differences in intelligence have so far mostly been attributed to differences in specific brain regions. However, are smart people's brains also wired differently to those of less intelligent persons? A new study supports this assumption. In intelligent persons, certain brain regions are more strongly involved in the flow of information between brain re […]

Picture3

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 17 декември (събота) 2016 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

 1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството на психолозите в България през 2016 година.
 2. Обсъждане и приемане на план за дейността на Дружеството на психолозите в България за 2017 година.
 3. Подготовка на VIII-я Национален конгрес по психология. Избор на програмен и организационен комитет, и ръководства на научните секции на конгреса.
 4. Връчване на Годишната награда за принос в развитието на приложната психология – 2016 г.
 5. Среща-разговор с международно признатия български психоаналитик Николай Колев (Стокхолм) – организирана съвместно с Българско психоаналитично общество.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 17 декември 2016 г., 09.45 часа.

След приключване на събранието ще се проведе скромен Предколеден празничен коктейл на членовете и приятелите на дружеството. Куверти – на място.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие

e-поща: office@psychologybg.org и тел. 0888429730

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата на Дружеството на психолозите в България на 31 октомври 2016 година:

http://www.psychology-bg.org

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България

%d bloggers like this: