Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2017

Home »

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ – 17 ДЕКЕМВРИ 2016

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain
  Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research. The study raises hopes that there may be a biomarker -- a biological measure of addiction -- that could be used as a target for future treatments.
 • Creative people have better-connected brains
  Seemingly countless self-help books and seminars tell you to tap into the right side of your brain to stimulate creativity. But forget the "right-brain" myth -- a new study suggests it's how well the two brain hemispheres communicate that sets highly creative people apart.
 • A novel principle to mobilize neurons for brain repair
  Restorative neuroscience is a rapidly advancing scientific field considering our progressively aging society. Redirecting immature neurons that reside in specific brain areas towards the sites of brain damage is an appealing strategy for the therapy of acute brain injury or stroke. A collaborative effort has revealed that some mature neurons are able to reco […]
 • Teens with PTSD, conduct disorder have difficulty recognizing facial expressions
  Adolescents with posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms are more likely to misidentify sad and angry faces as fearful, while teens with symptoms of conduct disorder tend to interpret sad faces as angry, finds a study.
 • Brain-computer interface advance allows fast, accurate typing by people with paralysis
  A brain-to-computer hookup can enable people with paralysis to type via direct brain control at the highest speeds and accuracy levels reported to date, a clinical research publication has demonstrated.

Picture3

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 17 декември (събота) 2016 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

 1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството на психолозите в България през 2016 година.
 2. Обсъждане и приемане на план за дейността на Дружеството на психолозите в България за 2017 година.
 3. Подготовка на VIII-я Национален конгрес по психология. Избор на програмен и организационен комитет, и ръководства на научните секции на конгреса.
 4. Връчване на Годишната награда за принос в развитието на приложната психология – 2016 г.
 5. Среща-разговор с международно признатия български психоаналитик Николай Колев (Стокхолм) – организирана съвместно с Българско психоаналитично общество.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 17 декември 2016 г., 09.45 часа.

След приключване на събранието ще се проведе скромен Предколеден празничен коктейл на членовете и приятелите на дружеството. Куверти – на място.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие

e-поща: office@psychologybg.org и тел. 0888429730

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата на Дружеството на психолозите в България на 31 октомври 2016 година:

http://www.psychology-bg.org

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България

%d bloggers like this: