Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2017

Home »

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ – 17 ДЕКЕМВРИ 2016

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Brain images reveal roots of kids' increasing cognitive control
  As children age into adolescence and on into young adulthood, they show dramatic improvements in their ability to control impulses, stay organized, and make decisions. Those 'executive functions' of the brain are key factors in determining outcomes, including educational success, drug use, and psychiatric illness. Now, researchers have mapped the c […]
 • Fathers' brains respond differently to daughters than sons
  Fathers with toddler daughters are more attentive and responsive to those daughters' needs than fathers with toddler sons are to the needs of those sons, according to brain scans and recordings of the parents' daily interactions with their kids.
 • No evidence that brain-stimulation technique boosts cognitive training
  Transcranial direct-current stimulation (tDCS) -- a non-invasive technique for applying electric current to areas of the brain -- may be growing in popularity, but new research suggests that it probably does not add any meaningful benefit to cognitive training.
 • Amazingly flexible: Learning to read in your 30s profoundly transforms the brain
  Reading is such a modern cultural invention that there is no specific area in the brain dedicated to it. Scientists have found that learning to read as an adult reconfigures evolutionarily ancient brain structures hitherto assigned to different skills. These findings were obtained in a large-scale study in India in which completely illiterate women learned h […]
 • How hand amputation, reattachment, affects brain: First-of-its-kind study
  Researchers have found evidence of specific neurochemical changes associated with lower neuronal health in these brain regions. Further, they report that some of these changes in the brain may persist in individuals who receive hand transplants, despite their recovered hand function.

Picture3

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 17 декември (събота) 2016 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

 1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството на психолозите в България през 2016 година.
 2. Обсъждане и приемане на план за дейността на Дружеството на психолозите в България за 2017 година.
 3. Подготовка на VIII-я Национален конгрес по психология. Избор на програмен и организационен комитет, и ръководства на научните секции на конгреса.
 4. Връчване на Годишната награда за принос в развитието на приложната психология – 2016 г.
 5. Среща-разговор с международно признатия български психоаналитик Николай Колев (Стокхолм) – организирана съвместно с Българско психоаналитично общество.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 17 декември 2016 г., 09.45 часа.

След приключване на събранието ще се проведе скромен Предколеден празничен коктейл на членовете и приятелите на дружеството. Куверти – на място.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие

e-поща: office@psychologybg.org и тел. 0888429730

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата на Дружеството на психолозите в България на 31 октомври 2016 година:

http://www.psychology-bg.org

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България

%d bloggers like this: