Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2017

Home »

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ – 17 ДЕКЕМВРИ 2016

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Climate change's toll on mental health
  When people think about climate change, they probably think first about its effects on the environment, and possibly on their physical health. But climate change also takes a significant toll on mental health, according to a new report.
 • Natural chemical helps brain adapt to stress
  A natural signaling molecule that activates cannabinoid receptors in the brain plays a critical role in stress-resilience -- the ability to adapt to repeated and acute exposures to traumatic stress.
 • Man with quadriplegia employs injury bridging technologies to move again -- just by thinking
  A subject who was paralyzed below his shoulders in a bicycling accident, is believed to be the first person with quadriplegia in the world to have arm and hand movements restored with the help of two temporarily implanted technologies. A brain-computer interface with recording electrodes under his skull, and a functional electrical stimulation (FES) system a […]
 • Brain stimulation improves schizophrenia-like cognitive problems
  A new study finds that stimulating the cerebellum in rats with schizophrenia-like thinking problems normalizes brain activity in the frontal cortex and corrects the rats' ability to estimate the passage of time -- a cognitive deficit that is characteristic in people with schizophrenia.
 • Psychological interventions to cut traumatic memories: Tetris or Candy Crush?
  The popular building-block computer game Tetris might be more than an idle pastime that keeps you glued to a screen. Playing it shortly after experiencing a traumatic event seems to block some of the recurrent intrusive memories that people are often left with. The proof-of-concept suggests Tetris could play an important role in psychological interventions a […]

Picture3

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 17 декември (събота) 2016 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

 1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството на психолозите в България през 2016 година.
 2. Обсъждане и приемане на план за дейността на Дружеството на психолозите в България за 2017 година.
 3. Подготовка на VIII-я Национален конгрес по психология. Избор на програмен и организационен комитет, и ръководства на научните секции на конгреса.
 4. Връчване на Годишната награда за принос в развитието на приложната психология – 2016 г.
 5. Среща-разговор с международно признатия български психоаналитик Николай Колев (Стокхолм) – организирана съвместно с Българско психоаналитично общество.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 17 декември 2016 г., 09.45 часа.

След приключване на събранието ще се проведе скромен Предколеден празничен коктейл на членовете и приятелите на дружеството. Куверти – на място.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие

e-поща: office@psychologybg.org и тел. 0888429730

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата на Дружеството на психолозите в България на 31 октомври 2016 година:

http://www.psychology-bg.org

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България

%d bloggers like this: