Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2017

Home »

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ – 17 ДЕКЕМВРИ 2016

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Stimuli fading away en route to consciousness
  Whether or not we consciously perceive the stimuli projected onto our retina is decided in our brain. A recent study shows how some signals dissipate along the processing path to conscious perception. This process begins at rather late stages of signal processing. By contrast, in earlier stages there is hardly any difference in the reaction of neurons to con […]
 • New hope for people with fibromyalgia
  A novel psychological therapy that encourages addressing emotional experiences related to trauma, conflict and relationship problems has been found helpful for people with the chronic pain condition fibromyalgia.
 • Your neurons register familiar faces, whether you notice them or not
  When people see an image of a person they recognize particular cells light up in the brain. Now, researchers have found that those cells light up even when a person sees a familiar face or object but fails to notice it. The only difference is that the neural activity is weaker and delayed in comparison to what happens when an observer consciously registers a […]
 • Brain inflammation linked to suicidal thinking in depression
  Patients with major depressive disorder (MDD) have increased brain levels of a marker of microglial activation, a sign of inflammation, according to a new study. Scientists have found that the increase in the inflammatory marker was present specifically in patients with MDD who were experiencing suicidal thoughts, pinning the role of inflammation to suicidal […]
 • Immune cells may heal bleeding brain after strokes
  By studying rodents, researchers showed that instead of attacking germs, some neutrophils may help heal the brain after an intracerebral hemorrhage, a form of stroke caused by ruptured blood vessels. The study suggests that two neutrophil-related proteins may play critical roles in protecting the brain from stroke-induced damage and could be used as treatmen […]

Picture3

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 17 декември (събота) 2016 г в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Дом на учения, София, ул. Шипченски проход No 50, при следния дневен ред:

 1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството на психолозите в България през 2016 година.
 2. Обсъждане и приемане на план за дейността на Дружеството на психолозите в България за 2017 година.
 3. Подготовка на VIII-я Национален конгрес по психология. Избор на програмен и организационен комитет, и ръководства на научните секции на конгреса.
 4. Връчване на Годишната награда за принос в развитието на приложната психология – 2016 г.
 5. Среща-разговор с международно признатия български психоаналитик Николай Колев (Стокхолм) – организирана съвместно с Българско психоаналитично общество.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред. Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават на място – начало на регистрацията на участниците: 17 декември 2016 г., 09.45 часа.

След приключване на събранието ще се проведе скромен Предколеден празничен коктейл на членовете и приятелите на дружеството. Куверти – на място.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие

e-поща: office@psychologybg.org и тел. 0888429730

Настоящата покана е официално публикувана в интернет-страницата на Дружеството на психолозите в България на 31 октомври 2016 година:

http://www.psychology-bg.org

От Управителния съвет на Дружество на психолозите в Република България

%d bloggers like this: