Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home »

НОВИ КНИГИ ОТ НАШИ КОЛЕГИ: ПСИХОТЕРАПИЯ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Making happiness last longer
  The happiness derived from a purchase may last longer for those who set broader goals for the experience.
 • Use of electrical brain stimulation to foster creativity has sweeping implications
  Researchers address neuro-ethical concerns associated with the increasing use of transcranial electrical stimulation (tES).
 • Neuroscience of envy: Activated brain region when others are rewarded revealed
  Researchers showed that part of the macaque brain alters the sense of value felt upon receiving a reward in a manner dependent on the receipt of rewards by one's peers. This finding on the neuroscience of envy provides insight into how all primates, including humans, compare their material wellbeing with that of others and are potentially motivated to c […]
 • Hardwired for laziness? Tests show the human brain must work hard to avoid sloth
  Society has encouraged people to be more physically active, yet we are actually becoming less active. This new study offers a possible explanation: Our brains may be innately attracted to sedentary behavior. Electroencephalograms showed that test subjects had to summon extra brain resources when trying to avoid physical inactivity.
 • Do we trust people who speak with an accent?
  A recently published study shows that unless they speak in a confident tone of voice, you're less likely to believe someone who speaks with an accent. And, interestingly, as you make this decision different parts of your brain are activated, depending on whether you perceive the speaker to be from your own 'in-group' or from some type of […]

cover_psychotherapy

Книгата „Психотерапия и трансплантация“ от д-р Румяна Крумова-Пешева отразява едни от най-модерните тенденции в съвременната клинична психология. Тя е практическо ръководство за консултиране и психотерапия с пациенти, които очакват трансплантация на орган и такива, които са с присаден орган. Тематиката е изключително актуална и неразработена, както в медицинската, така и в психологичната теория и практика.

В книгата са описани  психологическата и психотерапевтична работа с две групи пациенти – с чернодробна и бъбречна трансплантация. На основата на клиничния опит са конструирани три методики:

–          Методика за психологична оценка на пациенти, очакващи трансплантация на орган.

–          Методика за проследяване на емоционалната динамика при пациенти с трансплантация на орган.

–          Методика за психотерапевтично проследяване на пациенти с трансплантация на орган.

Книгата съдържа Модел на психологическа и психотерапевтична работа. Представени са обобщени анализи на поведението на пациентите преди и след трансплантацията на орган като специално е поставен акцент върху разликите в зависимост от трансплантирания орган. Изградените методики имат сериозен за практиката принос и нямат аналог в съвременната българска клинична психологична практика.  Те са инструменти, които могат да бъдат прилагани в работата с различни групи пациенти. Съобразени са с най-новите тенденции в световния опит, в които психологичният протокол има изключителна приложна стойност в диагностиката и лечението на болните.

„Психотерапия и трансплантация“ е ръководство, предназначено за професионалисти – клинични психолози и психотерапевти. Тя също е обучително средство за студентите по психология, както и за редица други специалисти от сферата на помагащите професии.

КЪМ МОМЕНТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ КНИГАТА В КНИЖАРНИЦАТА НА „СИЕЛА“ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

BPS Logo

 

%d bloggers like this: