Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2017

Home »

Подготовка за уникална кариера и различен стил на публично поведение! 8-ми випуск на курса по организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси. Начало: 5-6 ноември 2016 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain
  Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research. The study raises hopes that there may be a biomarker -- a biological measure of addiction -- that could be used as a target for future treatments.
 • Creative people have better-connected brains
  Seemingly countless self-help books and seminars tell you to tap into the right side of your brain to stimulate creativity. But forget the "right-brain" myth -- a new study suggests it's how well the two brain hemispheres communicate that sets highly creative people apart.
 • A novel principle to mobilize neurons for brain repair
  Restorative neuroscience is a rapidly advancing scientific field considering our progressively aging society. Redirecting immature neurons that reside in specific brain areas towards the sites of brain damage is an appealing strategy for the therapy of acute brain injury or stroke. A collaborative effort has revealed that some mature neurons are able to reco […]
 • Teens with PTSD, conduct disorder have difficulty recognizing facial expressions
  Adolescents with posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms are more likely to misidentify sad and angry faces as fearful, while teens with symptoms of conduct disorder tend to interpret sad faces as angry, finds a study.
 • Brain-computer interface advance allows fast, accurate typing by people with paralysis
  A brain-to-computer hookup can enable people with paralysis to type via direct brain control at the highest speeds and accuracy levels reported to date, a clinical research publication has demonstrated.

BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ &

THE NEW GENERATION’S BUSINESS – ACADEMY LTD.

8-ми випуск на курса по „ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” стартира на 5-6 ноември 2016 г. Целта ни по време на обучението е участниците не само да овладеят 3 ключови бизнес-компетенции, което да ги превърне в изключителни специалисти, но и да им предадем нашият собствен стил на консултативно поведение, мениджмънт и подход към хората в организацията. Тази универсалност на подготовката им дава възможност да се реализират успешно не само като кадри от най-висока класа в посочените сфери, но им осигурява и автономност и самоувереност да изградят собствен бизнес, да заемат високи позиции в стопанския сектор и публичната администрация, да оглавят фондации, успешно да консултират и обучават.

За да достигнат до тази висока компетентност, участниците овладяват 14 модула по базисни теми на организационната психология и управлението на човешките ресурси.

http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ

 В 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа вие ще усъвършенствате изучавания от вас материал, като го преживеете и практикувате в групова среда на съмишленици с висока интелигентност, опит и социална компетентност. Преподаватели: проф. С. Джонев и д-р Пл. Димитров

Ще ви посветят в един различен стил на организационно поведение, консултиране и преподаване, което е една от най-съществените заслуги на обучението.

Учебник в 3 части, включен в цената.

Сертификат на български и английски език.

С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.

За подробности и записвания вижте: http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ.

Милена Джонева Управител NGB-Consulting

София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8;

Тел. 0877007712, 0878593062

%d bloggers like this: