Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2017

Home »

Подготовка за уникална кариера и различен стил на публично поведение! 8-ми випуск на курса по организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси. Начало: 5-6 ноември 2016 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Brain images reveal roots of kids' increasing cognitive control
  As children age into adolescence and on into young adulthood, they show dramatic improvements in their ability to control impulses, stay organized, and make decisions. Those 'executive functions' of the brain are key factors in determining outcomes, including educational success, drug use, and psychiatric illness. Now, researchers have mapped the c […]
 • Fathers' brains respond differently to daughters than sons
  Fathers with toddler daughters are more attentive and responsive to those daughters' needs than fathers with toddler sons are to the needs of those sons, according to brain scans and recordings of the parents' daily interactions with their kids.
 • No evidence that brain-stimulation technique boosts cognitive training
  Transcranial direct-current stimulation (tDCS) -- a non-invasive technique for applying electric current to areas of the brain -- may be growing in popularity, but new research suggests that it probably does not add any meaningful benefit to cognitive training.
 • Amazingly flexible: Learning to read in your 30s profoundly transforms the brain
  Reading is such a modern cultural invention that there is no specific area in the brain dedicated to it. Scientists have found that learning to read as an adult reconfigures evolutionarily ancient brain structures hitherto assigned to different skills. These findings were obtained in a large-scale study in India in which completely illiterate women learned h […]
 • How hand amputation, reattachment, affects brain: First-of-its-kind study
  Researchers have found evidence of specific neurochemical changes associated with lower neuronal health in these brain regions. Further, they report that some of these changes in the brain may persist in individuals who receive hand transplants, despite their recovered hand function.

BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ &

THE NEW GENERATION’S BUSINESS – ACADEMY LTD.

8-ми випуск на курса по „ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” стартира на 5-6 ноември 2016 г. Целта ни по време на обучението е участниците не само да овладеят 3 ключови бизнес-компетенции, което да ги превърне в изключителни специалисти, но и да им предадем нашият собствен стил на консултативно поведение, мениджмънт и подход към хората в организацията. Тази универсалност на подготовката им дава възможност да се реализират успешно не само като кадри от най-висока класа в посочените сфери, но им осигурява и автономност и самоувереност да изградят собствен бизнес, да заемат високи позиции в стопанския сектор и публичната администрация, да оглавят фондации, успешно да консултират и обучават.

За да достигнат до тази висока компетентност, участниците овладяват 14 модула по базисни теми на организационната психология и управлението на човешките ресурси.

http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ

 В 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа вие ще усъвършенствате изучавания от вас материал, като го преживеете и практикувате в групова среда на съмишленици с висока интелигентност, опит и социална компетентност. Преподаватели: проф. С. Джонев и д-р Пл. Димитров

Ще ви посветят в един различен стил на организационно поведение, консултиране и преподаване, което е една от най-съществените заслуги на обучението.

Учебник в 3 части, включен в цената.

Сертификат на български и английски език.

С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.

За подробности и записвания вижте: http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ.

Милена Джонева Управител NGB-Consulting

София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8;

Тел. 0877007712, 0878593062

%d bloggers like this: