Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home »

Подготовка за уникална кариера и различен стил на публично поведение! 8-ми випуск на курса по организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси. Начало: 5-6 ноември 2016 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Punishing a wrongdoer more rewarding to brain than supporting a victim
  Punishing a wrongdoer may be more rewarding to the brain than supporting a victim. That is one suggestion of new research which measured the brain activity of young men while they played a 'justice game.'
 • Mouse model of intellectual disability isolates learning gene
  Adult male mice lacking a gene linked to intellectual disability have trouble completing and remembering mazes, with no changes in social or repetitive behavior, according to new research. This animal model provides a new way to study the role of this gene in learning and memory and provides a rodent model of pure intellectual disability.
 • Newborn babies who suffered stroke regain language function in opposite side of brain
  A stroke in a baby -- even a big one -- does not have the same lasting impact as a stroke in an adult. A study found that a decade or two after a 'perinatal' stroke damaged the left 'language' side of the brain, affected teenagers and young adults used the right sides of their brain for language.
 • To sleep, perchance to forget
  People and other animals sicken and die if they are deprived of sleep, but why is sleep so essential? Psychiatrists proposed the 'synaptic homeostasis hypothesis' (SHY) in 2003. This hypothesis holds that sleep is the price we pay for brains that are plastic and able to keep learning new things. A few years ago, they started research that could sho […]
 • Link between hallucinations and dopamine not such a mystery, finds study
  Researchers have found that people with schizophrenia who experience auditory hallucinations tend to hear what they expect, an exaggerated version of a perceptual distortion that is common among other people without hallucinations. The researchers found that elevated dopamine could make some patients rely more on expectations, which could then result in hall […]

BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ &

THE NEW GENERATION’S BUSINESS – ACADEMY LTD.

8-ми випуск на курса по „ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” стартира на 5-6 ноември 2016 г. Целта ни по време на обучението е участниците не само да овладеят 3 ключови бизнес-компетенции, което да ги превърне в изключителни специалисти, но и да им предадем нашият собствен стил на консултативно поведение, мениджмънт и подход към хората в организацията. Тази универсалност на подготовката им дава възможност да се реализират успешно не само като кадри от най-висока класа в посочените сфери, но им осигурява и автономност и самоувереност да изградят собствен бизнес, да заемат високи позиции в стопанския сектор и публичната администрация, да оглавят фондации, успешно да консултират и обучават.

За да достигнат до тази висока компетентност, участниците овладяват 14 модула по базисни теми на организационната психология и управлението на човешките ресурси.

http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ

 В 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа вие ще усъвършенствате изучавания от вас материал, като го преживеете и практикувате в групова среда на съмишленици с висока интелигентност, опит и социална компетентност. Преподаватели: проф. С. Джонев и д-р Пл. Димитров

Ще ви посветят в един различен стил на организационно поведение, консултиране и преподаване, което е една от най-съществените заслуги на обучението.

Учебник в 3 части, включен в цената.

Сертификат на български и английски език.

С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.

За подробности и записвания вижте: http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ.

Милена Джонева Управител NGB-Consulting

София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8;

Тел. 0877007712, 0878593062

%d bloggers like this: