Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2017

Home »

Подготовка за уникална кариера и различен стил на публично поведение! 8-ми випуск на курса по организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси. Начало: 5-6 ноември 2016 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Climate change's toll on mental health
  When people think about climate change, they probably think first about its effects on the environment, and possibly on their physical health. But climate change also takes a significant toll on mental health, according to a new report.
 • Natural chemical helps brain adapt to stress
  A natural signaling molecule that activates cannabinoid receptors in the brain plays a critical role in stress-resilience -- the ability to adapt to repeated and acute exposures to traumatic stress.
 • Man with quadriplegia employs injury bridging technologies to move again -- just by thinking
  A subject who was paralyzed below his shoulders in a bicycling accident, is believed to be the first person with quadriplegia in the world to have arm and hand movements restored with the help of two temporarily implanted technologies. A brain-computer interface with recording electrodes under his skull, and a functional electrical stimulation (FES) system a […]
 • Brain stimulation improves schizophrenia-like cognitive problems
  A new study finds that stimulating the cerebellum in rats with schizophrenia-like thinking problems normalizes brain activity in the frontal cortex and corrects the rats' ability to estimate the passage of time -- a cognitive deficit that is characteristic in people with schizophrenia.
 • Psychological interventions to cut traumatic memories: Tetris or Candy Crush?
  The popular building-block computer game Tetris might be more than an idle pastime that keeps you glued to a screen. Playing it shortly after experiencing a traumatic event seems to block some of the recurrent intrusive memories that people are often left with. The proof-of-concept suggests Tetris could play an important role in psychological interventions a […]

BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ &

THE NEW GENERATION’S BUSINESS – ACADEMY LTD.

8-ми випуск на курса по „ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” стартира на 5-6 ноември 2016 г. Целта ни по време на обучението е участниците не само да овладеят 3 ключови бизнес-компетенции, което да ги превърне в изключителни специалисти, но и да им предадем нашият собствен стил на консултативно поведение, мениджмънт и подход към хората в организацията. Тази универсалност на подготовката им дава възможност да се реализират успешно не само като кадри от най-висока класа в посочените сфери, но им осигурява и автономност и самоувереност да изградят собствен бизнес, да заемат високи позиции в стопанския сектор и публичната администрация, да оглавят фондации, успешно да консултират и обучават.

За да достигнат до тази висока компетентност, участниците овладяват 14 модула по базисни теми на организационната психология и управлението на човешките ресурси.

http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ

 В 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа вие ще усъвършенствате изучавания от вас материал, като го преживеете и практикувате в групова среда на съмишленици с висока интелигентност, опит и социална компетентност. Преподаватели: проф. С. Джонев и д-р Пл. Димитров

Ще ви посветят в един различен стил на организационно поведение, консултиране и преподаване, което е една от най-съществените заслуги на обучението.

Учебник в 3 части, включен в цената.

Сертификат на български и английски език.

С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.

За подробности и записвания вижте: http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ.

Милена Джонева Управител NGB-Consulting

София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8;

Тел. 0877007712, 0878593062

%d bloggers like this: