Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2017

Home »

Подготовка за уникална кариера и различен стил на публично поведение! 8-ми випуск на курса по организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси. Начало: 5-6 ноември 2016 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Stimuli fading away en route to consciousness
  Whether or not we consciously perceive the stimuli projected onto our retina is decided in our brain. A recent study shows how some signals dissipate along the processing path to conscious perception. This process begins at rather late stages of signal processing. By contrast, in earlier stages there is hardly any difference in the reaction of neurons to con […]
 • New hope for people with fibromyalgia
  A novel psychological therapy that encourages addressing emotional experiences related to trauma, conflict and relationship problems has been found helpful for people with the chronic pain condition fibromyalgia.
 • Your neurons register familiar faces, whether you notice them or not
  When people see an image of a person they recognize particular cells light up in the brain. Now, researchers have found that those cells light up even when a person sees a familiar face or object but fails to notice it. The only difference is that the neural activity is weaker and delayed in comparison to what happens when an observer consciously registers a […]
 • Brain inflammation linked to suicidal thinking in depression
  Patients with major depressive disorder (MDD) have increased brain levels of a marker of microglial activation, a sign of inflammation, according to a new study. Scientists have found that the increase in the inflammatory marker was present specifically in patients with MDD who were experiencing suicidal thoughts, pinning the role of inflammation to suicidal […]
 • Immune cells may heal bleeding brain after strokes
  By studying rodents, researchers showed that instead of attacking germs, some neutrophils may help heal the brain after an intracerebral hemorrhage, a form of stroke caused by ruptured blood vessels. The study suggests that two neutrophil-related proteins may play critical roles in protecting the brain from stroke-induced damage and could be used as treatmen […]

BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ &

THE NEW GENERATION’S BUSINESS – ACADEMY LTD.

8-ми випуск на курса по „ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” стартира на 5-6 ноември 2016 г. Целта ни по време на обучението е участниците не само да овладеят 3 ключови бизнес-компетенции, което да ги превърне в изключителни специалисти, но и да им предадем нашият собствен стил на консултативно поведение, мениджмънт и подход към хората в организацията. Тази универсалност на подготовката им дава възможност да се реализират успешно не само като кадри от най-висока класа в посочените сфери, но им осигурява и автономност и самоувереност да изградят собствен бизнес, да заемат високи позиции в стопанския сектор и публичната администрация, да оглавят фондации, успешно да консултират и обучават.

За да достигнат до тази висока компетентност, участниците овладяват 14 модула по базисни теми на организационната психология и управлението на човешките ресурси.

http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ

 В 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа вие ще усъвършенствате изучавания от вас материал, като го преживеете и практикувате в групова среда на съмишленици с висока интелигентност, опит и социална компетентност. Преподаватели: проф. С. Джонев и д-р Пл. Димитров

Ще ви посветят в един различен стил на организационно поведение, консултиране и преподаване, което е една от най-съществените заслуги на обучението.

Учебник в 3 части, включен в цената.

Сертификат на български и английски език.

С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.

За подробности и записвания вижте: http: // www . ngbconsult . com/ – ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ – ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ.

Милена Джонева Управител NGB-Consulting

София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8;

Тел. 0877007712, 0878593062

%d bloggers like this: