Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home »

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ – СЕГА!

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Synapse-specific plasticity governs the identity of overlapping memory traces
  Each memory is stored in a specific population of neurons called engram cells. When a memory is linked with another to generate an associative memory, two memory traces overlap. At the same time, individual memories maintain their own identities. Using two overlapping fear memories in mice, researchers show that synapse-specific plasticity guarantees both st […]
 • One step closer to finding a cure for brain diseases
  Researchers have identified a mechanism for signaling brain nerve cells through excitatory synaptic binding proteins. The finding provides important clues to understanding the principles of synaptic nerve transmission and thus can be used to analyze the fundamental causes of brain diseases and treat them.
 • Headers may cause balance issues
  Soccer players who head the ball may be more likely to experience short-term balance problems, suggesting that repetitive head impacts could have the potential to cause subtle neurological deficits not previously known, according to a preliminary study.
 • Antioxidant benefits of sleep
  Scientists found that short-sleeping fruit fly mutants shared the common defect of sensitivity to acute oxidative stress, and thus that sleep supports antioxidant processes.
 • Machine learning helps to predict the treatment outcomes of schizophrenia
  Researchers have used artificial intelligence to help identify patients suffering from schizophrenia and to ascertain if they would respond to treatment.

BPS Logo

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ – СЕГА!

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) настойчиво призовава всички правителствени структури и отговорни фактори в страната и ЕС да използват капацитета на психолозите и възможностите на психологическата наука и професионална практика за изграждане на ефективна система за превенция, кризисна интервенция и справяне с ефектите на тероризма и рисковете за масова виктимизация на територията на Република България и ЕС. Като член на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) ДПБ предприема действия за координация с всички европейски психолози и е на разположение за съгласувани и действени програми за повишаване на готовността на населението за действия в критични ситуации като тези във Франция.

Нужни са спешни и компетентни действия за създаване на мрежа от центрове и екипи на общинско, национално и международно ниво за психосоциална подкрепа на населението и изграждането на капацитет за действие в критични ситуации в съответствие с утвърдените от международната професионална общност на психолозите стандарти и насоки за работа с най-уязвимите групи от населението.

Призоваваме Правителството на Република България да заяви публично, че психосоциалните грижи за българските граждани са с приоритетно значение в мерките за превенция, кризисна интервенция и преодоляване на травмите свързани с тероризма. Психологията като наука и професионална практика следва да бъде ангажирана както при планирането, така и при реализацията на всички неотложни и дългосрочни адекватно обезпечени от държавата действия за овладяване на критичните ситуации и минимизиране на техните негативни ефекти върху психичния статус и психичното здраве на населението.

Каним всички заинтерсовани институции и квалифицирани психолози и психотерапевти в България да ни подкрепят в този призив като регистрират подкрепата си за него чрез SMS или имейл с ДПБ и екипа на секция “Кризисни интервенции” към ДПБ.

д-р Пламен Димитров
председател на УС на ДПБ

Екип на секция “Кризисни интервенции” към ДПБ

За контакти: 0888 42 9730 office@psychology-bg.org

Psychological interventions following terrorist attacks

%d bloggers like this: