Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home »

РЕГИОНАЛНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ “ПСИХОЛОГИЯТА-РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ В ЕС И БЪЛГАРИЯ”, ВАРНА, 16.11.2015 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Synapse-specific plasticity governs the identity of overlapping memory traces
  Each memory is stored in a specific population of neurons called engram cells. When a memory is linked with another to generate an associative memory, two memory traces overlap. At the same time, individual memories maintain their own identities. Using two overlapping fear memories in mice, researchers show that synapse-specific plasticity guarantees both st […]
 • One step closer to finding a cure for brain diseases
  Researchers have identified a mechanism for signaling brain nerve cells through excitatory synaptic binding proteins. The finding provides important clues to understanding the principles of synaptic nerve transmission and thus can be used to analyze the fundamental causes of brain diseases and treat them.
 • Headers may cause balance issues
  Soccer players who head the ball may be more likely to experience short-term balance problems, suggesting that repetitive head impacts could have the potential to cause subtle neurological deficits not previously known, according to a preliminary study.
 • Antioxidant benefits of sleep
  Scientists found that short-sleeping fruit fly mutants shared the common defect of sensitivity to acute oxidative stress, and thus that sleep supports antioxidant processes.
 • Machine learning helps to predict the treatment outcomes of schizophrenia
  Researchers have used artificial intelligence to help identify patients suffering from schizophrenia and to ascertain if they would respond to treatment.

BPS Logo

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ и

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

канят психолозите и студентите по психология да вземат участие в Регионалната среща – дискусия “Психологията – регулирана професия в ЕС и България. Европейски стандарти за регистрация и признаване на професионалната правоспособност на психолозите”, която ще се състои на 16 ноември 2015 г. (понеделник) от 16.00 ч. във Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, аудитория 307.

Вход: свободен

Работната задача на Регионалната среща-дискусия на психолозите е в професионалната общност на българските психолози да бъдат обсъдени в най-широк, демократичен и открит формат принципите и структурно-функционалния  модел за регулацията на професията “психолог” в контекста на актуално действащите Европейски стандарти за признаване на квалификацията и сертифициране на правоспособността за самостоятелно упражняване на професията “психолог”, които българската държава, професионалната общност на психолозите в България и Дружеството на психолозите в България са длъжни да прилагат и институционализират.

На открито обсъждане ще бъде поставен и последния вариант на проекто-закона за съсловната организация на психолозите в Република България преди поредното му представяне пред депутатите в Народното събрание от УС на ДПБ до края на 2015 г.

Очакваме да потвърдите писмено Вашето участие в Регионалната среща-дискусия на психолозите до 13 ноември 2015 г. като изпратите кратък имейл на адреси:  office@psychology-bg.org и s_boykova@yahoo.com

Моля да разпространите тази информация сред колегите си във Варна и региона.

Водещи на срещата-дискусия:

д-р Пламен Луков Димитров, председател на УС на ДПБ

проф. д-р Валери Стоянов, председател на клон Варна на ДПБ

г-жа Сирма Бойкова Гушлева, член на ДПБ, координатор на срещата

За информация: Сирма Бойкова Гушлева – тел. 089 666 2988

С уважение,

д-р Пламен Димитров, председател на УС на ДПБ

Сирма Бойкова Гушлева, координатор на срещата

Чуйте актуално интервю по темата, Дарик радио, 21.10.2015

%d bloggers like this: