Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home »

XXI-ва МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”, СОФИЯ, НСА, 11 декември 2015 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Synapse-specific plasticity governs the identity of overlapping memory traces
  Each memory is stored in a specific population of neurons called engram cells. When a memory is linked with another to generate an associative memory, two memory traces overlap. At the same time, individual memories maintain their own identities. Using two overlapping fear memories in mice, researchers show that synapse-specific plasticity guarantees both st […]
 • One step closer to finding a cure for brain diseases
  Researchers have identified a mechanism for signaling brain nerve cells through excitatory synaptic binding proteins. The finding provides important clues to understanding the principles of synaptic nerve transmission and thus can be used to analyze the fundamental causes of brain diseases and treat them.
 • Headers may cause balance issues
  Soccer players who head the ball may be more likely to experience short-term balance problems, suggesting that repetitive head impacts could have the potential to cause subtle neurological deficits not previously known, according to a preliminary study.
 • Antioxidant benefits of sleep
  Scientists found that short-sleeping fruit fly mutants shared the common defect of sensitivity to acute oxidative stress, and thus that sleep supports antioxidant processes.
 • Machine learning helps to predict the treatment outcomes of schizophrenia
  Researchers have used artificial intelligence to help identify patients suffering from schizophrenia and to ascertain if they would respond to treatment.

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ
В X X І МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”

София, България –  11.12.2015 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Х X І научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”, организирана от катедра „Психология, педагогика и социология“ при Национална спортна академия „В. Левски”.

Конференцията ще се проведе на 11.12.2015 г.  в учебната база на НСА „В. Левски” – гр. София, Студентски град. До участие в  научната конференция се допускат доклади, които съответстват на тематиката:  психологически, педагогически, социологически и философски проблеми на  физическото възпитание и спорта, на кинезитерапията, спортната анимация,  адаптираната физическа активност, спортния мениджмънт, спортната журналистика.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ Всеки автор може да участва с  два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български  или английски език.

Представянето на докладите е устно или на постер. 

Заявки за участие и резюме се приемат до 01 декември 2015.

Заявките за участие и докладите трябва да бъдат изпратени на:
Е-mail:  psy.nsa@abv.bg

София – 1700, Студентски град  НСА „В. Левски”  Катедра „Психология, педагогика и социология“, (за конференцията)  тел : 02 / 4014 374

Подробна информация, относно изискванията за докладите, можете да изтеглите оттук.

С пожелания за творчески и научни успехи!

Катедра “Психология, педагогика и социология”
НСА “Васил Левски”

%d bloggers like this: