Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home »

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДПБ, СОФИЯ, 19 декември 2015 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Synapse-specific plasticity governs the identity of overlapping memory traces
  Each memory is stored in a specific population of neurons called engram cells. When a memory is linked with another to generate an associative memory, two memory traces overlap. At the same time, individual memories maintain their own identities. Using two overlapping fear memories in mice, researchers show that synapse-specific plasticity guarantees both st […]
 • One step closer to finding a cure for brain diseases
  Researchers have identified a mechanism for signaling brain nerve cells through excitatory synaptic binding proteins. The finding provides important clues to understanding the principles of synaptic nerve transmission and thus can be used to analyze the fundamental causes of brain diseases and treat them.
 • Headers may cause balance issues
  Soccer players who head the ball may be more likely to experience short-term balance problems, suggesting that repetitive head impacts could have the potential to cause subtle neurological deficits not previously known, according to a preliminary study.
 • Antioxidant benefits of sleep
  Scientists found that short-sleeping fruit fly mutants shared the common defect of sensitivity to acute oxidative stress, and thus that sleep supports antioxidant processes.
 • Machine learning helps to predict the treatment outcomes of schizophrenia
  Researchers have used artificial intelligence to help identify patients suffering from schizophrenia and to ascertain if they would respond to treatment.

Picture3

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението свиква общо

                                           ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ                 

на членовете си на 19 декември (събота) 2015 г. в 10.00 ч. в София , голяма заседателна зала, Парк-хотел Витоша, София, ул. Росарио No. 1, при следния дневен ред:

 1. Представяне и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността и развитието на Дружеството на психолозите в България за периода 2013-2015 година.
 2. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Дружеството на психолозите, Етичния кодекс на психолога, Правилника за реда за вписване и управление на Публичния регистър на психолозите в България, Проекто-закона за професионално-съсловната организация на психолозите в Република България.
 3. Обсъждане и приемане на промяна на седалището на Дружеството на психолозите в България.
 4. Избор на Управителен съвет на Дружеството на психолозите в България с мандат 2016 – 2018 г.
 5. Връчване на Годишната награда за принос в развитието на приложната психология.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) отчетно-изборното събрание ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават от членовете на Дружеството на психолозите в България с внесен до 19 октомври 2015 г. членски внос за 2015 година в офиса на Дружеството – 1505 София, ул. „Черковна” 52, ап.2 или на място при регистрация на участниците на 19 декември 2015 г. – начало на регистрацията 09.45 часа.

Материалите за събранието ще са на разположение на всички членове в адреса на управление на сдружението и в Информационния бюлетин на Дружеството на психолозите https://psychological.wordpress.com от 27 октомври 2015 г..

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие e-поща: office@psychology–bg.org и тел. 028435854 и 0888429730.

След приключване на събранието ще се проведе  Национален интерактивен уъркшоп “Психологически портрети на България – 2015 г.” по време на който ще бъдат представени 10-те есета класирани на финалния етап на Националния конкурс за есе “Психологически портрет на България – 2015 година”. Участниците в уъркшопа ще определят чрез социометричен избор и победителя в конкурса.

 

От 19.00 ч. в Клуб “Конте” (недалеч от парк-хотел Витоша) ще  започне  Коледното парти психолозите, на което каним членовете и приятелите на дружеството. 

%d bloggers like this: