Бюлетин на Дружеството на психолозите – 2018

Home » ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ » Обучение по Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси – VII-ми випуск 2015/16; Начало: София, 3 октомри 2015 г.; Пловдив – 10 октомври 2015 г.

Обучение по Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси – VII-ми випуск 2015/16; Начало: София, 3 октомри 2015 г.; Пловдив – 10 октомври 2015 г.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИНА

RSS EFPA News

RSS PSYCHOLOGY NEWS

 • Synapse-specific plasticity governs the identity of overlapping memory traces
  Each memory is stored in a specific population of neurons called engram cells. When a memory is linked with another to generate an associative memory, two memory traces overlap. At the same time, individual memories maintain their own identities. Using two overlapping fear memories in mice, researchers show that synapse-specific plasticity guarantees both st […]
 • One step closer to finding a cure for brain diseases
  Researchers have identified a mechanism for signaling brain nerve cells through excitatory synaptic binding proteins. The finding provides important clues to understanding the principles of synaptic nerve transmission and thus can be used to analyze the fundamental causes of brain diseases and treat them.
 • Headers may cause balance issues
  Soccer players who head the ball may be more likely to experience short-term balance problems, suggesting that repetitive head impacts could have the potential to cause subtle neurological deficits not previously known, according to a preliminary study.
 • Antioxidant benefits of sleep
  Scientists found that short-sleeping fruit fly mutants shared the common defect of sensitivity to acute oxidative stress, and thus that sleep supports antioxidant processes.
 • Machine learning helps to predict the treatment outcomes of schizophrenia
  Researchers have used artificial intelligence to help identify patients suffering from schizophrenia and to ascertain if they would respond to treatment.

Picture3

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА “ТРЕНИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ”

&

THE NEW GENERATION’S BUSINESS ACADEMY LTD.

Здравейте!

Стартира обучението по „ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕКИТЕ РЕСУРСИ” – на 03-04 Октомври 2015 г. за София и 10-11 Октомври 2015 г. за Пловдив.

Ако все още не сте решили къде да придобиете професионална квалификация и експертни умения, запознайте се с:

Програмата на курса:

 1. Групова динамика – идентичност, размразяване, сближаване, консолидация. Човешкият фактор и организационната промяна. Емоционална интелигентност.
 2. Теория, практика, фази на организационното консултиране. Консултантски роли. Методи за организационна диагностика.
 3. Организационен инженеринг. Полигон на мениджърските функции. Длъжностни характеристики. Нормативна регулация на организационното поведение. Разработване на правилници.
 4. Организационен анализ. Управленски решения – евристични методи. Целеполагане, стратегическо планиране. Кризисен мениджмънт.
 5. Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите. Системи за контрол и приложението им. Управление на времето.
 6. Диагностика, промяна и утвърждаване на организационна култура. Сливания и поглъщания. Културна интеграция.
 7. Предприемачество. Вътрешно-фирмено предприемачество. Бизнес-план. Предприемачески профил. Предприемаческа бизнес-култура.
 8. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи. Роли в екипа. Лидерството – функция на всекиго в екипа.
 9. Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията. Комуникативен стил. Комуникативни умения. Съпътстващи беседи.
 10. Стратегически маркетинг и бизнес-мениджмънт. Технологии на продажбите и търговската дейност. Водене на бизнес-преговори.
 11. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала. Мотивационни профили; мотивационни лостове; мотивационен климат; мотивационна стратегия; мотивационно планиране.
 12. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.
 13. Развитие на човешкия капитал. Професионален подбор. Атестационни процедури. Центрове за оценка и развитие на кадрите. Кариера и кариерно развитие.
 14. Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми. Методи за обучение и личен стил на учене. Коучинг-техника. Фасилитация и процесуално консултиране в екип.

Провежда се в 14 съботно-неделни модула (през седмица) с общ хорариум 224 часа. Пропуснатите модули се наваксват със следващия курс

Методиката включва:

 • теоретични основи;
 • диагностични методи;
 • разрешаване на казуси;
 • игри и симулации;
 • дискусии;
 • личностен и сензитивен тренинг;
 • срещи с действащи бизнесмени и специалисти.
Учебник в три части и учебни помагала.
Сертификат на Български и Английски език.
 • Целева група:
 • практикуващи консултанти;
 • лица, стартиращи собствен бизнес;
 • студенти, бакалаври, магистри, докторанти;
 • специалисти по управление на човешките ресурси;
 • мениджъри;
 • управители на фирми и фондации;
 • и др.
Адреси:
 • Пловдив –  4000, ул. Кръстьо Пастухов 26, /на гърба на Пловдивски университет/, офис на Ен Джи Би Консултинг; plovdiv@ngbconsult.com; GSM: 0898 59 90 70
 • София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8 на Ен Джи Би Консултинг; office@ngbconsult.com; GSM: 0878 59 30 62;
Записване, допълнителна информация и заплащане при координатора:
 • Цена на обучението: 1560 лв.
Автори и водещи: Проф. дпсн Сава Джонев, д-р Пламен Димитров и др.

Подробности за програмата на курса можете да видите на – http://ngbconsult.com/treningi-i-obucheniya/

За повече информация и кандидатстване:

http://ngbconsult.com/ GSM: 0878 59 30 62

%d bloggers like this: